Supervision

grafik-afsnit01ved autoriseret psykolog Henrik Juul
godkendt supervisor og specialist i psykoterapi

Nye supervisionsgrupper forår 2019

Gruppe for psykologer med henblik på autorisation og specialistuddannelse

Gruppestørrelsen er 2-5 personer
60 timer fordelt på 10 gange á 6 timer
Start medio maj 2019.
Sted: Frederiksberg C


Kontakt Henrik Juul for nærmere oplysninger
Mobil 2440 7588 eller email: info@henrik-juul.dk

Supervisionsgrupper for psykoterapeuter

Gruppestørrelse 3-8 personer
Oprettes efter behov

Kontakt Henrik Juul for nærmere oplysninger
Mobil 2440 7588 eller email: info@henrik-juul.dk

Individuel supervision og egenterapi

på Frederiksberg C og/eller via Skype

Generelt

Som specialist i psykoterapi og supervision – godkendt af Dansk Psykologforening – superviserer jeg primært psykologer, læger og psykoterapeuter.
Jeg foretrækker at arbejde med grupper á 4-6 personer. Varighed aftales i forhold til behov.

Hvis du ønsker at være med i en eksisterende gruppe, eller hvis I er flere der har lyst til at danne en gruppe sammen, kan jeg kontaktes på
tlf. 2440 7588 eller via mail: info@henrik-juul.dk

SUPERVISION PÅ ARBEJDSPLADSEN – LÆS HER

Hvorfor supervision?

Såvel indenfor behandlerverdenen, som i erhvervslivet, er supervision-coaching-egenterapi de professionelles værktøj til at hæve sig op over dagligdags-arbejdet og udvikle sig og lære af sine erfaringer.
Det er vigtigt at have det godt og kunne trække vejret frit hver dag. Også i de livstimer man tilbringer på jobbet.

Supervisionen møder supervisanden i dennes egne metoder, styrker, dilemmaer. I supervision af terapeutiske forløb vil der være et særligt fokus på forståelse og integrering af kropslige, bevidsthedsmæssige og essentielle processer i terapien, og på ubevidst interferens mellem terapeut og klient.

Feedback:

“På et plan lagde jeg mit hjerte i dine hænder, og jeg oplevede det som et godt sted at lægge det! – En dyb og tryg oplevelse, der stadig arbejder. Tak for det!”

*

“Jeg har i øvrigt ville skrive tilbage i forlængelse af forrige session – og nu får jeg det gjort: Den var helt fantastisk!! Jeg erfarede en helt ny dybde og orienteringssans, der både forandrer væsentlige sider i mine muligheder for at mærke efter og sanse kroppens processer. Det er både en gave i privatlivet og i mit arbejde med klienter, der er ved at blive ganske anderledes”.

*

“Jeg er selv psykolog og arbejder terapeutisk med andre mennesker, har i mange år været optaget af, hvad det er der virker i terapeutiske processer. Gennem de sidste 30 år har jeg i perioder gået i megen forskellig terapi og supervision hos mange forskellige terapeuter. En af de erkendelser dette har bragt mig er, at det for mig er kvaliteten af nærvær og kvaliteten af det psykiske rum, som terapeuten sammen med mig kan danne, som er altafgørende for, hvor godt jeg føler mig hjulpet.

*

“Noget af det jeg satte stor pris på hos Henrik var, at jeg øjeblikkelig følte mig i trygge hænder. Jeg oplevede, at han var god til sammen med mig at skabe et psykisk rum, hvor jeg fik plads til at være åben og undersøgende overfor mig selv og dermed fik mulighed for at finde tabte dele og ’komme til mig selv’. De ord jeg har på kvaliteten af det psykiske rum, som blev skabt, er bl.a. nænsomhed, lethed (humor), finhed kombineret med stor intuitiv præcision, hvilket gav mig oplevelsen af at blive set og støttet dybt inde – tæt på kernen.

*

“Jeg gik hos Henrik i en mindre supervisionsgruppe og noget af det, jeg rigtig godt kunne lide, var at mindfullnes og kontakt til kroppen blev inddraget på en dejlig naturlig måde. Stemningen i gruppen var præget af en blanding af alvor, dybde, lethed, leg og humor og vi bevægede os på en levende måde fra sag til sag. Jeg tror, ’organisk’ er det bedste ord for min overordnede fornemmelse af arbejdsmåden og stemningen”.