SUPERVISION PÅ ARBEJDSPLADSEN

 

Psykolog Henrik Juul bruges som supervisor, konsulent og mentor på forskellige typer og størrelser arbejdspladser

Ring 24407588 eller email info@henrik-juul.dk  for at lave en aftale.

En arbejdsplads er ofte et blandet landskab af menneskers gøremål, færdigheder/kompetencer, værdier, følelser og verdensbilleder, osv..
Alt i alt noget, der mere eller mindre skal hænge sammen og allerhelst fungere professionelt og fagligt optimalt via den interne kommunikation.

Supervision af jer der arbejder med mennesker kan handle om personlige udfordringer og reaktioner i  arbejdet med jeres brugere, ligesom der kan fokuseres på mellemmenneskelige relationer blandt personalet.

Målet må hele tiden være, at skabe de mest optimale betingelser for at gro og vokse som menneske og som professionel, både som solist og som del af et team. Som jeg ser det, skal man have nogle gode livstimer, når man er på job, og sammen med sine kolleger opretholde engagement og lyst til at skabe godt arbejde sammen.

GEVINSTERNE VED SUPERVISION: De steder, hvor man via supervision o.lign giver sig tid til at se nærmere på, hvordan det professionelle menneskelige samspil på jobbet egentlig fungerer, opnår nogle ubetingede fordele:

Det er udveksling af viden og samtidig bedre koordination og sammenhængskraft.
Det er kendskab til teamets/gruppens aktuelle “trækkraft” og en måde at arbejde med svagheder og styrker.

Via supervision opdager man hurtigere, hvilke procedurer, der fungerer godt og mindre godt.
Får fælles læring af de erfaringer som diverse udfordringer kaster af sig.

Man får vendt sine frustrationer og bekymringer mht såvel kolleger som kunder/brugere/patienter/klienter, og man får delt sine glæder og sejre. Arbejdsstedet får desuden hurtigere afdækket og korrigeret unødige belastninger.

Supervision faciliterer gradvist en mere afslappet atmosfære, som igen øger tryghed, mod og tillid i gruppen.

Alt i alt er den fælles bevidsthed synergifremmende og øger gruppens kollektive intelligens og ikke mindst evne til bl.a. empati internt.
Supervision sikrer en fortsat kvalificering af teamet.

Henrik Juul: Når jeg superviserer, kommer alle til orde, selv om det ikke behøver at være et must, at alle kommer lige meget på banen hver gang.
Jeg sørger for at få tydeliggjort det uklare og har et særligt fokus på, hvordan man, fælles eller hver for sig, kan nyttiggøre sine erfaringer.
Desuden bidrager jeg til at skabe den tryghed der skal til for at turde åbne potentielt svære spørgsmål.

Hvor længe?: Det er vigtigt, at der er tid nok til at følge temaerne til dørs.

Hvor ofte?: Det er relativt. Man kan dog få mere ud af supervisionen ved dels at aftale særlige fokuspunkter indtil næste gang, og dels opgaver imellem møderne.