Stress release og care

grafik-afsnit01Evidensbaseret behandling af stressramte som inkluderer
mindfulness, kropspsykologi og personlig empowering

3 gange á 4 timer i København:

Pris for hele forløbet: kr. 1.800

Er du – eller kender du nogen, der er – ramt af stress, så er her en rigtig god mulighed for at komme i balance igen.

Se nyeste kursusopslag med datoer her

Behandling, indsigt, forebyggelse

  • Mindfulness
  • Psykofysisk dybdeafspænding
  • Kortlægning af vejene ud af stress
  • Psykologiske samtaler og mild stresscoaching
  • Healende BodyEssence Re-Sourcing
  • Blid yoga og bioenergetiske øvelser
  • Sundhedspsykologi
  • Forebyggelse

Stress kan være en modbydelig tyveknægt, der stjæler en masse af vores liv.
Det positive er, at det i denne her sammenhæng kan blive en portal og guide til udvidet bevidsthed og personlig vækst.

Og vigtigst af alt: en mulighed for at generobre friheden.

Behandlingsforløbet giver deltagerne metoder til at re-balancere de opståede forstyrrelser i kroppens organer og til at finde og håndtere de psykiske og ydre årsager til symptomerne.

STRESS-RELEASE HENRIK JUUL
STRESS-RELEASE
HENRIK JUUL

Sted: Thorvaldsensvej  3, Frederiksberg C

Datoer: Nye datoer etableres efterhånden som der tilmelder sig nok til et hold.

Underviser: Autoriseret psykolog Henrik Juul (over 25 års erfaring med psykologisk stressbehandling)

Pris: kr. 1.800 for alle 3 dage

Tilmelding, flere oplysninger:

KONTAKT Henrik Juul
på 2440 7588 eller info@henrik-juul.dk

 

 

grafik-afsnit01BodyEssence Instituttet tilbyder
Interaktive AntiStress Workshops

Trio2 vaccinen:

1. Meditation & mental træning
2. Kropsflow & dybdeafspænding
3. Indsigt & handlekraft

 

 

 

grafik-afsnit01AntiStress Refugium i København

Behandling af stressramte: 3 x 2 dage med kropspsykologi og mindfulness

Er du – eller kender du nogen, der er – ramt af stress, så er her en rigtig god mulighed for at komme i balance igen.

Behandling, indsigt, forebyggelse

Psykofysisk dybdeafspænding
Kortlægning af vejene ud af stress
Psykologiske samtaler og mild stresscoaching
Healende BodyEssence Re-Sourcing
Blid yoga og bioenergetiske øvelser
Sundhedspsykologi
Forebyggelse

 

AntiStress Refugiet giver deltagerne metoder til at re-balancere de opståede forstyrrelser i kroppens organer og til at finde og håndtere de psykiske og ydre årsager til stress-symptomerne.

Sted: Angives senere
Datoer: Kontakt os for nyeste datoer

Underviser: Autoriseret psykolog Henrik Juul (over 30 års erfaring med psykologisk stressbehandling)

Pris, tilmelding, flere oplysninger:

KONTAKT Henrik Juul på 2440 7588 eller info@henrik-juul.dk

 

 


 

grafik-afsnit01Delta-AntiStress programmet
-til rehabilitering og forebyggelse af stress og udbrændthed.

AntiStress Kur-Retreats og individuelle konsultationer

Delta-programmets vigtigste element er intensive kur-retreats mod følgevirkninger af stress-belastninger i arbejdslivet. Fokus er på at styrke stresskompetencer og at skabe øget glæde og livskvalitet i hverdagen.
Der udbydes retreats af 5, 9 eller 12-dages varighed.
Nye hold opstartes, så snart der er tilstrækkelig mange tilmeldte.

I programmet indgår individuelle psykologiske konsultationer, lægelige helbredscheck, analyse af stress-forholdene samt et efterfølgende stress-coaching forløb .

Fem, ni eller 12 dage i retreat

Via enten 5, 9 eller 12-dages retreats gennemfører deltagerne trivsels- og indsigtsstyrkende undervisning og træning sammen med en gruppe af andre mennesker på vej ud af stress.

Delta-programmets formål

• at give dig viden og nye handlemuligheder til at beskytte sig mod stress i et aktivt liv
• at du – på afstand af dine sædvanlige omgivelser, vaner og roller – hjælpes til at sunde dig efter stress og etablere en sund modstandskraft mod stress
• at opbygge bedre kropsbevidsthed, psykologisk styrke og sociale kompetencer i forhold til at opretholde en tilværelse i balance.

DELTA-PROGRAMMERNE ER OPBYGGET AF 3 MODULER

Modul 1
3 psykologiske samtaler inklusive formøde og stress-analyse
Sundhedscheck hos læge
Modul 2
Anti-Stress Retreat, 5, 9 eller 12 dage
Modul 3
Stress-coaching 5 – 10 gange

Indhold fra Delta-antiStress programmerne

(kan veksle fra hold til hold afhængig af deltagernes forudsætninger):

 Trænings-processer og dialog i grupper
 Stress-styring
 psyko-fysisk dybdeafspænding
 neuro-muskulær biofeeedback
 BodyEssence Re-sourcing Terapi
 SE-træning inkl. lokalisering af indre tryg og afslappet position
 Lægeligt tilsyn
 Sundhedspsykologisk behandling
 Musik- og lydterapi
 kunst og kreativitet
 visualisering
 Mindfullness
 kropsforankret meditationsteknikker
 Mental træning
 kropsbevidsthedstræning
 Åndedræts-terapi
 Yoga, bevægelse, qi-gong
 Massage
 Sundheds- og energistyrkende ernæring
 personlig coaching
 coaching i sundhedsfremmende livsstil, gode vaner og personlig wellnes
 håndtering af relationel stress
 empati
 personlig gennemslagskraft
 social og følelsesmæssig intelligens
 effektiv kommunikation
 akupunktur
 Undervisning i hjernens måde at arbejde og restituere sig på
 Reetablering af kroppens sunde balancer (blodtryk, hjerterytme, muskel tonus, energi mv.)
 Natur og sanser
 Om mennesketyper, herunder Enneagrammet

Gruppeniveauet

På AntiStress-workshops arbejder vi med gruppens/temaets synergi. Her lærer gruppen at optimere deres fysiske, emotionelle, mentale energier,således at de ikke løber tør og risikerer at få stress og brænde ud.

Kursisterne opnår bevidsthed om og mulighed for:
• Bedre udnyttelse af egne ressourcer
• Forebyggelse af udbrændthed
• Minimering af stress i hverdagen
• Større selvindsigt
• Større oplagthed & koncentration
• Evne til at performe under pres
• Bedre restitution og søvn
• Bedre åndedrætsteknik

At indgå i et godt fungerende team giver ledere og medarbejdere mange bekræftende oplevelser med at kunne skabe resultater under komplekse vilkår med hektisk aktivitet og højt pres.

På samme måde kan man i teams og grupper have oplevelser som medfører at der bruges meget energi på gruppens indre liv og andet frem for den fælles opgave med at skabe resultater. Dårlig koordinering, uklare beslutningsprocesser, misforståelser og manglende kommunikation, uafstemte forventninger, konflikter eller sågar gensidige fjendebilleder medfører ofte et enormt tab af produktivitet. Dermed stresses der løbende for at nå målene og budgetterne og planlægnings- og handlingshorisonten bliver mere kortsigtet.

Det organisatoriske niveau

Hvis organisationens rammer og strategi er afstemt og der er forståelse og konsensus hos medarbejderne – er der gode chancer for at skabe en arbejdsplads fri for usund stress.

Stort sygefravær, dårligt arbejdsmiljø, ineffektivitet og stress kan opstå, hvis de overordnede rammer  ikke er optimale i forhold til såvel det forretningsmæssige som det menneskelige – og det er en vedvarende never-endning proces at gøre dette.
Når man vil håndtere stress optimalt, må man derfor også se på organisation som en stor organisme, organisationen som et sammenhængende system.