Om

Psykolog Henrik Juul

Indehaver af BodyEssence-Instituttet
til-web4
Henrik Juul er autoriseret praktiserende psykolog, specialist i psykoterapi og supervision.
Erhvervspsykolog, executive coach og stresskonsulent.
Er desuden erfaren workshopleder og facilitator af gruppeprocesser, meditation og mindfulness.

Grundlægger af The Body-Essence Institute og konsulentgruppen Conscious Leaders samt Ki-Human Resource Institute.

 

Stifter af Landsforeningen “Livskvalitet mod Stress”.
Initiativtager til “Livskvalitetscirkler for seniorer” og fællesskabet “Seniorer uden alder”.

Har været træner og underviser i mange sammenhænge, bl.a. Århus Universitet, højskoler, Folkeuniversitetet, Diamond Logos, ID-academy, TobiasSkolen, Dieu/Mannaz, Center for Ledelse, Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Uddannelses Center, o.a.

 

Viden, erfaringer og teknik anvendes hånd i hånd med intuition, nærvær og bevidsthed.

“Jeg har har som psykolog over 30-års erfaring i lederrådgivning og i at facilitere integrativ psykoterapi, stressbehandling, meditation, mindfulness og personlig vækst.
Bliver desuden ofte brugt som supervisor, foredragsholder og inspirator for behandlergrupper og på arbejdspladser.

Mit arbejde er præget af  kreativitet, nytænkning, nysgerrighed og trang til at finde ind til essensen kombineret med modvilje mod at reproducere gamle tanker. Dette har jeg taget med ind i erhvervslivet, hvor jeg, som konsulent, coach og underviser i ledelse, guider originalitet samt klar og respektfuld kommunikation.”

– 
Henrik Juuls arbejde foregår primært inden for 3 hovedområder

1. Kropsterapi, personlig og spirituel udvikling og stressbehandling
2. Efteruddannelse af professionelle behandlereundervisningsupervision og coaching
3. Ledelse og organisationsudvikling (se: www.consciousleaders.dk og www.ki.dk )

Baggrund

Med udgangspunkt i psyko-fysiske forskningsprojekter har Henrik Juul udviklet og anvendt  mindfulness, meditation og kropsbevidsthedstræning i forbindelse med psykoterapi og personlig udvikling.

Henrik Juul er en nytænkende og banebrydende dansk pionere mht at inddrage og integrere krop, sanser, mindfulness og bevidsthed i psykoterapeutisk praksis.

Som studerende var han en af initiativtagerne til en psykofysiologisk forskningsklinik på Århus Universitet, som han var med til at lede og praktisere i gennem 4 år.
Her blev den nyeste teknik inden for biofeedback anvendt i kombination med psykologiske samtaler.

Denne klinik blev senere et skattet træningssted for psykologistuderende.

 

“Allerede i  80’erne udviklede jeg og mine kolleger øvelser med træning i fokuseret opmærksomhed, psykofysisk dybde-afspænding, mindfulness og meditation, hvoraf mange blev indtalt på bånd, som klienterne fik med hjem.

Efterfølgende videreudviklede jeg dybtgående hollistiske psykoterapeutiske sessioner, der siden 2004 har heddet BodyEssence ReSourcing Terapi og Proces (BERT).

Der har været mange gode lærere inde over, men især træningen med den irske healer Bob Moore, kropsterapeuterne Alexander Lowen og David Boadella samt psykospirituelle kapaciteter som Stanislav Grof, A.H. Almaas og Faisal Muqaddam har givet inspiration til den særlige krop & essens-integrerende psykoterapi, BERT “.

 –

Inspirationskilder

Ud over min universitetsgrad i psykologi samt psykoterapeutiske efteruddannelser, har jeg i tidens løb tilegnet mig viden, erfaring og inspiration fra mangfoldige vinkler.

Gestaltterapi, reichiansk bioenergi, socialkonstruktionisme, eutoni, stressforskning, biofeedback, psykosomatik, sundhedspsykologi, psyko-neuroimmunologi, diverse former for krop- og energiarbejde, meditation, mindfulness, massage, Holotropic Breathwork, bevidsthedstræning og Diamond Logos Teaching, er et udpluk af de, for mig vigtige, inspirationskilder jeg har modtaget og lært af efter min psykologuddannelse.

Jeg har bl.a. trænet med den amerikanske elev af Frits Pearls, gestaltterapeuten Natasha Mann, bioenergetikkens “fader” Alexander Lowen, David Boadella (ophavsperson til biosyntese), Stanislaw Grof, healeren Bob Moore, Kenneth J. Gergen, danseren Navanita Harris, samt Faisal Muqaddam, Karen Johnson og A.H. Almaas, der sammen skabte The Diamond Approach to liberation.

Desuden beriget af den store menneskelige og faglige dybde hos min supervisor siden 1982, Asta Fink, mag.art i filosofi og tidligere lektor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Jeg var gennem ca. 10 år i træning hos den psykospirituelle lærer Faisal Muqaddam i Diamond Logos Teaching og blev certificeret som seniorteacher.

The BodyEssence Institute

BodyEssence Instituttet er center for udvikling af helhedsorienterede behandlings- og selvudviklingsmetoder af høj faglig og etisk standard.

Stiftet i 2004 af autoriseret psykolog Henrik Juul, der er instituttets faglige og kreative leder, godkendt specialist  og supervisor i psykoterapi, underviser i mindfulness, meditationsfacilitator og erhvervspsykolog.

Vores primære terapeutiske metode hedder BodyEssence Re-Sourcing.

Herved forstås krop & essens-integrerende psykoterapi og procesarbejde, der arbejder integrativt med kroppen og den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens.


Hvad tilbyder Body-Essence Instituttet?

Terapi-sessions og udviklingskurser
er rettet mod individ, par og grupper, der har lyst til at finde deres dybere potentiale. Som har en selvansvarlig holdning til egen vækstproces og som på en bevidst måde ønsker at åbne sig stadig mere for livets muligheder. Se feedback fra kursister her.

Et tilbud til psykologer, læger, psykiatere og andre med en godkendt grunduddannelse inden for det terapeutiske område.
For personer, der kropsligt, psykologisk og socialt fastholdes i skadelige stress-mønstre.
AntiStress-Workshops
Interaktive foredrag med afspænding og anti-stress-øvelser. Fra heldagsarrangementer til f.eks. fyraftensmøder á 2-3 timer.
Kurophold mod stress 
Internatophold af 5-9 dages varighed for personer, der kropsligt, psykologisk og socialt fastholdes i skadelige stress-mønstre. Afholdes i Danmark såvel som i Sydeuropa
BodyEssence Resourcing Retreats 
Nærvær, fordybelse, fællesskab. Tid til at mærke nu’et og heri inkludere reflekterende tilbageblik samt prøvekøring af det fremtidige gode liv
Coaching Beyond og Essentiel Coaching

Her kan du læse om Henrik Juuls tilbud til ledere og nøglepersoner i større og mindre organisationer.