Om BodyEssence Instituttet

Et center for udvikling af helhedsorienterede behandlings- og selvudviklingsmetoder af høj faglig og etisk standard. Metoderne integrerer meditation og mindfulness i forskelligt omfang.

– 

BodyEssence Instituttet er stiftet i 2004 af autoriseret psykolog Henrik Juul, der er den faglige og kreative leder, godkendt specialist  og supervisor i psykoterapi, bl.a. underviser i mindfulness, meditationsfacilitator og erhvervspsykolog.

 

Vores primære terapeutiske metode hedder BodyEssence Re-Sourcing.

Herved forstås krop & essens-integrerende psykoterapi og procesarbejde, der arbejder integrativt med kroppen og den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens.

Hvad tilbyder Body-Essence Instituttet?

Terapi-sessions og udviklingskurser
er rettet mod individ, par og grupper, der har lyst til at finde deres dybere potentiale. Som har en selvansvarlig holdning til egen vækstproces og som på en bevidst måde ønsker at åbne sig stadig mere for livets muligheder. Se feedback fra kursister her.

 –
Et tilbud til psykologer, læger, psykiatere og andre med en godkendt grunduddannelse inden for det terapeutiske område.
 –
For personer, der kropsligt, psykologisk og socialt fastholdes i skadelige stress-mønstre.
 –
AntiStress-Workshops
Interaktive foredrag med afspænding og anti-stress-øvelser. Fra heldagsarrangementer til f.eks. fyraftensmøder á 2-3 timer.
 –
Kurophold mod stress 
Internatophold af 5-9 dages varighed for personer, der kropsligt, psykologisk og socialt fastholdes i skadelige stress-mønstre. Afholdes i Danmark såvel som i Sydeuropa
 –
BodyEssence Resourcing Retreats 
Nærvær, fordybelse, fællesskab. Tid til at mærke nu’et og heri inkludere reflekterende tilbageblik samt prøvekøring af det fremtidige gode liv
 –
Coaching Beyond og Essentiel Coaching

Her kan du læse om Henrik Juuls tilbud til ledere og nøglepersoner i større og mindre organisationer.