MEST FOR PSYKOLOGER, LÆGER, PSYKOTERAPEUTER OG ANDRE DER ARBEJDER MED MENNESKER

Herunder eksempler på kursus/foredrags-temaer du kan rekvirere Henrik Juul til:

 

Afhjælpning af stress-forstyrrelser via psyko-fysiologisk intervention
Anti-stress Facilitator træning for psykologer.
Subtil kropsterapi, neuro-muskulær dybdeafspænding, visualisering, meditation, nærvær, krop og åndedræt som aktive og bevidste komponenter i psykoterapeutisk praksis og som redskaber i helhedsorienteret psykologisk stress-behandling.

Livskvalitet i egen praksis
Supervision, refleksion, inspiration

Fordybelses- og fornyelsesdag for selvstændige læger, psykologer, psykiatere, terapeuter, advokater m.fl.

I en selvstændig praksis med ansvar for mennesker kan det knibe med “kvalitetstid” til én selv. Mens man stiller sig til rådighed for andre, stimuleres ofte en strøm af personlige spørgsmål og behov, som man kun i ringe grad har tid til at tage sig af. Denne aktivitet er henvist til baghovedet og glider for det meste hurtigt ind i ubevidstheden.

Ydermere kan den tætte professionelle kontakt med mennesker fremkalde en stærk – kunstig – social mæthedsfølelse, således at man ved arbejdstids ophør ikke længere orker at være i forpligtigende nærvær med mennesker. Dette på trods af eget afsavn og længsel efter dybde i forhold til sine nære relationer.

Denne dag giver mulighed for at bevæge sig ind på områder, der kan højne livskvalitet, refleksion og bevidsthed. Helt jordnært fokuserer vi på også mulighederne for at vitalisere og forny den selvstændige erhvervsdrivendes temaer vedrørende f.eks. ledelse, personlig udvikling, job-familie-fritid samt krop-sind-stress balancerne. Desuden udvikling af og kommunikation med personale og klienter.

Supervision og egenterapi for psykologer

Spirituelle frembrud og kriser
Hvad er en krise, hvornår er det bare almindelige overfladebevægelser, og hvordan opdager man, hvis der er tale om en dybere bundvending af eksistentiel eller spirituel art. Et kursus for psykologer, læger og terapeuter.