Meditation og Mindfulness

grafik-afsnit01Det geniale ved meditation er at man for en stund sætter sig ud over de fastlagte stier i hjernen, og så at sige neutraliserer de herskende personlige tankemønstre og mentale former.

Tilbydes som individuel undervisning og i grupper.
Kontakt os for yderligere oplysninger

Om Meditation på jobbet

Der er i kernen ikke er noget religiøst ved meditation. En del religioner har gennem årtusinder anvendt meditation til højnelse af bevidstheden, men det er rimelig enkelt at uddrage essensen og bruge de meditative teknologier i vores verden.

Meditation er et fantastisk redskab til f.eks. at forfine eller booste bevidstheden forud for kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams samt til at skabe kohærens i samarbejdende grupper.
Desuden giver meditation et afstressende pusterum fra arbejdet, hvorved man opnår at opdage og mærke, hvem man egentlig selv er. Og hvordan man har det for tiden.

Når tavlen via meditation viskes ren, giver det organismen mulighed for, så at sige, at vende tilbage til “fabriksindstillingerne”, dvs. krop-psykens naturlige og sunde balancer.

• Meditation højner og udvider bevidstheden
• Meditation øger hjernens kreativitet
• Meditation styrker hukommelsen
• Meditation er et værn mod stress

Hvad vil det sige, at få øget eller udvidet bevidsthed?

At øge bevidstheden kan betyde, at du bliver mere opmærksom på ting, du ellers ikke ville have lagt mærke til. Små og større begivenheder, hændelser, fænomener i hverdagen, som har betydning. Noget af det, der foregår mellem mennesker, i dit arbejde, inde i dig selv.
Du bliver også bedre til at huske.

Udvidet bevidsthed kan opleves på den måde, at nye idéer og indsigter lettere og hyppigere dukker op, hvilket er tegn på at dit forståelsesunivers bliver større og din kreative intelligens vitaliseres og bliver friere. Du bliver bedre til at tænke ”out of the box”, ligesom intuitionen bliver mere markant og præcis. Det vil sige, evnen til at fornemme, hvordan noget hænger sammen, eller til at forudane, hvad der er i færd med at ske.

Det samme er tilfældet med gruppers kollektive intelligens.