FORMÅLET MED BODYESSENCE EFTERUDDANNELSEN

Et BodyEssence Terapeuttræningsforløb
giver dig forudsætninger for

 

– At kunne inducere og anvende dybe afslapningstilstande terapeutisk

– At føje kropbevidsthed og dybdepsykologiske dimensioner til
terapiarbejdet

– At kommunikere med
klientens ydre og indre kropssprog

– At inkludere kroppens
subtile intelligens i psykoterapeutisk praksis

– At samarbejde med
organismens selvhelbredende kræfter

 

– At tilvejebringe en forstærket terapeutisk opmærksomhed

– At kunne tune dig selv og klienten ind på en udvidet, meditativ
bevidsthed

– At udvikle færdigheder i at bruge nu’ets muligheder for at guide psykologiske og bevidsthedsmæssige
processer.

– At praktisere optimal timing og procesbevidsthed i forbindelse med at “gå med” klientens
proces

 

– At genkende og arbejde med energi og essens

– At reetablere klientens kontakt til fortrængte åndelige og essentielle
menneskelige ressourcer

 

– At forholde sig til medmennesker på en måde, som hjælper dem til at åbne, udfolde og leve deres fulde fødselspotentiale

 

BodyEssence Efteruddannelsen lærer dig terapeutiske metakompetencer