EFTERUDDANNELSE I BODY & ESSENCE RESOURCING THERAPY

SUPERKORT BESKRIVELSE AF “BERT”

1.5-årig uddannelse i krop- og essensintegrerende procesarbejde for psykologer, psykoterapeuter o.a.

 

BERT er nærværs- og bevidsthedsbaseret psykoterapi, som søger ind bag personligheden for at genåbne vores essentielle potentiale.

 

Træningsforløbet giver dig såvel basale som avancerede kompetencer i at arbejde integrativt med krop og essens i psykoterapi.
Uddannelsen forfiner dine evner til at sanse og samarbejde med subtile psykofysiologiske forandringer hos dig og din klient.
Du trænes bl.a. i at kommunikere med organismens egen non-konceptuelle intelligens og at facilitere psykologisk og psykosomatisk heling på dybe niveauer.

 

Uddannelsen indeholder elementer fra forskellige psykologiske retninger, og du lærer at integrere bl.a. meditation, bodymindfulness, åndedrætsøvelser, biofeedback, bevidsthedsudvikling, spiritualitet, neuromuskulær dybdeafspænding, visualisering m.v. i en etisk professionel praksis.

 

Body & Essence Resourcing Therapy er velegnet til et bredt spektrum af problemer, såsom depression, stress, angst, psykosomatiske forstyrrelser samt for mennesker med spirituelle anliggender og ønsker om selvudvikling i øvrigt.

Uddannelsen starter januar 2017, varer under 2 år fordelt på 11 moduler.
Danske og udenlandske lærere.

 

Læs mere på www.body-essence.dk

 

Med venlig hilsen

Autoriseret psykolog Henrik Juul

BodyEssence Instituttet