Download

grafik-afsnit01ARTIKLER OM TERAPI & VÆKST

 

Essens og personlighed

“Selvudvikling for voksne handler om at befri den medfødte, men fortrængte, essens, og dette arbejde består bl.a. i at identificere, neutralisere eller afbalancere de dynamiske funktions- og kontrolstrukturer i sindet, som vi i denne kontekst har omtalt som ”ego” samt ”over-jeg”.Læs mere…

*

Om ‘BERT’

Dette terapeutiske arbejde bygger på en ”non-directive & not knowing” kropsterapeutisk indfaldsvinkel til psykoterapi. På basis af BE-terapeutens unikke træning, retter BERT mod at opfange og samarbejde med, hvad der på et indre plan sker i de stille ”gaps”, mellemrummene mellem tankerne og mellem følelserne. Forløbet i BE-terapi er uforudsigeligt. Det stik modsatte af manualbaseret terapi. Læs mere…

*
BERT-superkort

Uddannelsen forfiner dine evner til at sanse og samarbejde med subtile psykofysiologiske forandringer hos dig og din klient. Du trænes bl.a. i at kommunikere med organismens egen nonkonceptuelle intelligens og at facilitere psykologisk og psykosomatisk heling på dybe niveauer…. – læs mere 

 

Essens i eksil – Ego på spring

Efter mange forsøg på at forblive åben, opdager barnet metoder til at nedsætte smerten, sorgen, savnet, skammen. Der indbygges et system af psykiske og kropslige forsvarsmekanismer, som også hjælper barnet til at overleve med en egen form for værdighed i behold .  – Læs mere….

 

Spirituel Intelligens & Udvikling
Spirituelle frembrud & kriser 

En introducerende guide for psykologer og psykoterapeuter   Hent PDF …

 –

ARTIKLER OM STRESS

STRESS, en port til helvede eller til frihed og personlig udvikling?
“Det tabte land: Personlige tab og afkald
Når vi erkender at arbejdet har invaderet en for stor del af vort liv, er det vigtigt samtidig at se på, hvad det kan have trængt bort.
Det er ikke arbejdsbelastningen alene, der giver stress i vore liv. Der er noget andet – dyrebart – vi giver afkald på, når arbejdet tager over. Dette forårsager et sjæleligt eller åndeligt underskud, som gør os mere udsatte for stress…..” Læs mere

 

INFO-MATERIALE

BODYESSENCE-EFTERUDDANNELSEN

BERT PRISER & PRAKTISK INFO

Moduloversigt BERT