Feedback fra gruppeterapi

“Jeg var meget overrasket over hvor hurtigt du fik gruppen til at acceptere hinanden og falde ind i en fællesforståelse. Det var et fantastisk forløb som gruppe. Din måde at guide os igennem det ene forløb efter det andet, og se, og følge din store baggrundsviden med dine mange forskellige indgangsvinkler og metoder. Dit utrolige […]

BODY & ESSENCE RE-SOURCING THERAPY

Bevidsthedsbaseret terapi & proces af autoriseret psykolog Henrik Juul, specialist og supervisor i psykoterapi   Artiklen her er om Body&Essence Re-Sourcing Therapy – bevidsthedsbaseret terapi & proces, herefter forkortet BERT. Desuden omtales kort den tilknyttede uddannelse, som giver psykologer og psykoterapeuter forudsætninger for at bevæge sig ind under personlighedens ydre lag og arbejde integrativt og […]

Om BodyEssence Instituttet

Et center for udvikling af helhedsorienterede behandlings- og selvudviklingsmetoder af høj faglig og etisk standard. Metoderne integrerer meditation og mindfulness i forskelligt omfang. –  BodyEssence Instituttet er stiftet i 2004 af autoriseret psykolog Henrik Juul, der er den faglige og kreative leder, godkendt specialist  og supervisor i psykoterapi, bl.a. underviser i mindfulness, meditationsfacilitator og erhvervspsykolog.   Vores primære terapeutiske metode hedder BodyEssence […]

Booking af kurser og foredrag

Henrik Juul kan bookes til at afholde kurser og foredrag jf. oversigten neden for. Du eller I står da selv for tilmelding og den praktiske del af arrangementet. Ønsker du åbne kurser? Læs her • Egoet som sjælens ridder • Kærlighedsforholdet i vækst • Body-Essence intensive • Eksistens, Frihed og Forankring – Nye skridt ad […]

Essens i eksil – Ego på spring

Om person og person-lighed Af autoriseret psykolog Henrik Juul   Denne artikel introducerer de områder krop & essens- integrerende psykoterapi, f.eks. Body’nEssence Re-Sourcing Therapy arbejder i.   Den indre person – værensniveauet  Krop & essens-integrerende psykoterapi kommunikerer med bevægelserne i en oprindelig værensdimension, der befinder sig i den menneskelige kerne under personlighedslaget. Denne dimension kaldes […]

EFTERUDDANNELSE I BODY & ESSENCE RESOURCING THERAPY

SUPERKORT BESKRIVELSE AF “BERT” 1.5-årig uddannelse i krop- og essensintegrerende procesarbejde for psykologer, psykoterapeuter o.a.   BERT er nærværs- og bevidsthedsbaseret psykoterapi, som søger ind bag personligheden for at genåbne vores essentielle potentiale.   Træningsforløbet giver dig såvel basale som avancerede kompetencer i at arbejde integrativt med krop og essens i psykoterapi. Uddannelsen forfiner dine […]

ESSENS & PERSON-LIGHED

Essens og personlighed AF PSYKOLOG HENRIK JUUL   Her vil jeg – meget forenklet – redegøre for, hvordan jeg skelner mellem essens og personlighed   Vi fødes ind i verden tilsyneladende uden begreber og færdigheder, men med en menneskelig essens bestående af et unikt spekter af kvaliteter, livskraft, appetit og nysgerrighed. En vital forudsætning for at […]