BODY ESSENCE EFTERUDDANNELSE

Bevidsthedsbaseret terapi & proces

Masterclass i BodyEssence Re-Sourcing

En unik faglig og personlig udviklingsrejse over ca 18 måneder
med de dygtigste danske og udenlandske lærere.

 

Tilmeld dig nu. Næste hold starter september 2015
Links til pris og moduloversigt længere nede på siden.

Lær at

– Facilitere krop & essens-integrerende procesterapi
– Samarbejde med kroppens intelligens
– Kommunikere med non-konceptuelle bevidsthedsprocesser
– Arbejde med meditative tilstande og psyko-spirituelle niveauer

Nye dimensioner i terapi

Denne efteruddannelse højner og forfiner dine kompetencer i at arbejde med klienternes kropslige, energetiske, psykologiske og spirituelle niveauer.
Du vil lære at arbejde med krop & essens-integrerende psykoterapi og procesarbejde, der er en nænsom holistisk krops-psykoterapi.
Som overbygning til teoretisk-videnskabelige og teknisk-færdighedsopøvende grunduddannelser fortsætter, udvider og supplerer den, hvor disse sluttede. I de fleste tilfælde kan den vedføjes og komplementere andre psykoterapeutiske og kropslige metoder til menneskelig vækst.

Hent den spændende modul oversigt her
Træningsprogrammet henvender sig primært til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, kropsterapeuter, erfarne coaches og andre professionelle hjælpere, der ønsker at integrere nye perspektiver på interaktionen mellem krop, sind og ånd, og herved åbne op for ekstra dimensioner i arbejdet med mennesker.

 

Formen

11 kursusmoduler/workshops/retreats kombineret med mesterlære, terapeuttræning, egenterapi, psyko-spirituel selvudvikling, supervision og meditationsundervisning.

 –


Indholdet

Uddannelsen forfiner dine evner til at opfange, lytte til og forstå ubevidste kropslige processer hos dig selv og andre. Din bevidsthed, dit sanseapparat samt din evne til at tyde og anvende sanseindtryk styrkes, samtidig med at du trænes i at samarbejde med organismens ”selvudfoldende” kropslige intelligens.

Som deltager lærer du at integrere viden og erfaringer om krop, sind, spiritualitet, åndedræt, energi, neuromuskulær dybdeafspænding, meditation, mindfulness, mv. i din professionelle praksis, samt at kunne skelne mellem moden spirituel åbenhed og tegn på umodne, dybere personlighedsforstyrrelser.
 –
 –

Egenterapi

Individuel egenterapi foregår separat i løbet af uddannelsesperioden.
Men oveni i dette er BodyEssence terapeuttræningen en støtte til at du avancerer i din egen personlige udvikling, da den lægger op til dybtgående personlig udviklingsforløb.
Det er terapeutisk talentudvikling, der kvalificerer dig til at forstå og korrespondere med klienternes indre univers, og samtidig kende din egen indflydelse på processen.

 

Blandt andet fordi denne form for terapi kræver en meget skarp og præcis evne til at opfatte og arbejde på yderst subtile bevidsthedsplaner, er det af stor vigtighed, at BodyEssence-terapeuten er et menneske, der kender sig selv.
Hvem er jeg, hvad sker der i min egen krop, hvad er mit ”stof” og hvad er ikke mit? Hvad foregår på det nonverbale bevidsthedsplan?

Som deltager på BE-efteruddannelsen kommer du til at arbejde med såvel milde som kraftfulde bodywork-metoder. Jo mere du selv er løst for spændinger, ”støj” og stivhed i krop og sind, desto mere åben, receptiv og responsibel kan du naturligvis være i forhold til klienterne.

Frem for at anvende meget provokative teknikker, finder vi det mere hensigtsmæssigt at anvende metoder og tilstande, der fremelsker forandringsprocesser. Bl.a. via terapeutisk anvendelse af psykofysiske afslapningsmetoder, ekstraordinært åbne bevidsthedstilstande, visualisering, m.v.
 –
I forhold til din egen proces introduceres der på træningsmodulerne dynamiske kropsterapier, f.eks. baseret på reichianske og bioenergetiske teknikker, åndedræt, touch, dans og bevægelse. Disse vil naturligvis også fungere inspirativt til den professionelle værktøjskasse.
Yderligere præcision i forhold til at samarbejde med ubevidste psyko-fysiske processer trænes bl.a. via såvel external som internal biofeedback.  Desuden gennem bevidstgørelse af energi og kreativ intelligens.
Biofeedback tilfører ekstra bevidsthed, som øger kroppens intelligens selvjusterende kræfter i at regulere og udvikle sig selv.

 

Supervision

Supervision foregår individuelt og i gruppe gennem hele uddannelsen hos instituttets godkendte supervisorer.

 

Danske og internationale lærerkræfter

Body-Essence Instituttet har tilknyttet danske og udenlandske psykologer, terapeuter og psyko-spirituelle lærere, som via kurser/workshops vil formidle den særlige impuls, som arbejder igennem dem.

BE-efteruddannelsen formidler nye perspektiver, færdigheder og dybere forståelse via møder med elementer fra bl.a.

 • Chock-Traume forskning
 • Socialkonstruktionismen
 • Biosyntese 
 • Diamond Logos Essens-Træning
 • Bevidsthedsforskning
 • Hjerneforskning
 • Hypnose, trance, visualisering
 • Reichiansk og bioenegetisk terapi
 • Terapeutisk Dans
 • Mindulness
 • Healing
 • Energibevidsthed
 • Cranio-Sacral Work
 • Massage
 • Meditation
 • Intelligent Body-Awareness

Som metode er BodyEssence Re-Sourcing Therapy evig foranderlig

Til trods for at BERT rummer retningslinjer og kan følge visse faser, er den som metode ikke dogmatisk, men er i sig selv underkastet evig udvikling.
Den enkelte terapeut videreudvikler sin unikke BERT.

Den grundlæggende træning på uddannelsen samt løbende vidensdeling mellem BERT-terapeuter virker ganske vist metodisk homogeniserende, men samtidig opstår der konstant nye bevægelser og strukturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

Uddybelse af begreber

Essens

Vi bruger betegnelsen essens i betydningen nærværende, substantiel eksistens. Livets følte nærvær. Vores ægte natur. Den livskraft samt bevidstheds- og værenskvaliteter, som ligger bag – er dækket og i en eller anden grad fortrængt af – individets personlighed.
Et menneskes essens har forskellige aspekter, f.eks. vilje, styrke, kærlighed, glæde, bevidsthed, stilhed og medfølelse.
“Den essentielle substans’ muligheder er overvældende, dens kreativitet er ubegrænset, dens dybde er uendelig og dens intelligens er grænseløs.” (A.H. Almaas)

 

Kroppen

Kroppen er et mirakuløst univers. Ikke alene er den sjælens bolig, men hver eneste celle er både del af og medium for livets skabende og selvkorrigerende intelligens. Kroppen er et uhyre avanceret instrument, der kan sætte os i stand til at bevæge os i forskellige dimensioner af spiritualitet og essens.
Det er også via kroppen vi kan forbinde os til energi og kærlighed, som befinder sig uden for os selv.

 

Udvikling

Voksne menneskers udvikling består blandt andet i at lære at opbløde de psyko-fysiske forsvarssystemer i en så tilpas grad, at vi kan håndtere vores ydre liv samtidig med at vi åbner stadig mere op for livets mangfoldighed af muligheder. På et indre plan er udvikling at befri essensen og reetablere forbindelsen til det urhav af medfødte naturkræfter, som opvæksten og personlighedsdannelsen har lagt blokeringer for.

 

 

 

“Det er vores potentiale at være vores essens, ikke kun i spredte oplevelser, men varigt og altid… Det indre udviklingsarbejde drejer sig ikke kun om at få oplevelser af essensen. Det retter sig mod den fuldstændige realisering af essensen og vores ubrudte eksistens som essens.” (A.H. Almaas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essens og personlighed

Vi kommer til verden tilsyneladende uden begreber og færdigheder, men med en unik livskraft og nysgerrighed som hjælp til at få en god start.
Det meste af det vi tilegner os og lærer i livet etablerer et dække uden om den oprindelighed, vi ankom med, og som udgør vores menneskelige essens. Gradvist mister vi kontakt med vores essentielle kerne, fordi alt det udefra kommende – som vi bliver en del af og sammenkobler os med – konstruerer sig som indgroede neurale mønstre, der tilsammen opleves som vores identitet.
På trods af, at kontakten med essenstilstanden gradvist bliver mindre, er essensen ikke forsvundet. Den fortsætter med at udvikles og modnes i baggrunden, men er hæmmet af livet i eksil.
I arbejdet med at hjælpe mennesker til at blive mere hele, er integration af essensen et vigtigt fokusområde for den krop- og essens-integrerende psykoterapi.
At arbejde ind i og med essensen, er at arbejde sig ind til kilden og ressourcerne.

 

Dette arbejde er hjertet i ”BodyEssence Re-Sourcing Therapy”.