BODY & ESSENCE RE-SOURCING THERAPY

Krop & Essens-integrerende psykoterapi af autoriseret psykolog Henrik Juul, specialist og supervisor i psykoterapi Body&Essence Re-Sourcing Therapy er bevidsthedsbaseret terapi & proces, herefter forkortet BERT. En psykoterapeutisk approach jeg har opdyrket og udviklet gennem adskillige år. Denne artikel vil også kort omtale den tilknyttede uddannelse i BERT, som giver psykologer og psykoterapeuter forudsætninger for at bevæge […]

Feedback fra gruppeterapi

“Jeg var meget overrasket over hvor hurtigt du fik gruppen til at acceptere hinanden og falde ind i en fællesforståelse. Det var et fantastisk forløb som gruppe. Din måde at guide os igennem det ene forløb efter det andet, og se, og følge din store baggrundsviden med dine mange forskellige indgangsvinkler og metoder. Dit utrolige […]

FORMÅLET MED BODYESSENCE EFTERUDDANNELSEN

Et BodyEssence Terapeuttræningsforløb giver dig forudsætninger for   – At kunne inducere og anvende dybe afslapningstilstande terapeutisk – At føje kropbevidsthed og dybdepsykologiske dimensioner til terapiarbejdet – At kommunikere med klientens ydre og indre kropssprog – At inkludere kroppens subtile intelligens i psykoterapeutisk praksis – At samarbejde med organismens selvhelbredende kræfter   – At tilvejebringe en forstærket […]

Om BodyEssence Instituttet

Et center for udvikling af helhedsorienterede behandlings- og selvudviklingsmetoder af høj faglig og etisk standard. Metoderne integrerer meditation og mindfulness i forskelligt omfang. –  BodyEssence Instituttet er stiftet i 2004 af autoriseret psykolog Henrik Juul, der er den faglige og kreative leder, godkendt specialist  og supervisor i psykoterapi, bl.a. underviser i mindfulness, meditationsfacilitator og erhvervspsykolog.   Vores primære terapeutiske metode hedder BodyEssence […]

Booking af kurser og foredrag

Henrik Juul kan bookes til at afholde kurser og foredrag jf. oversigten neden for. Du eller I står da selv for tilmelding og den praktiske del af arrangementet. Ønsker du åbne kurser? Læs her • Egoet som sjælens ridder • Kærlighedsforholdet i vækst • Body-Essence intensive • Eksistens, Frihed og Forankring – Nye skridt ad […]

Essens i eksil – Ego på spring

Om person og person-lighed Af autoriseret psykolog Henrik Juul   Denne artikel introducerer de områder krop & essens- integrerende psykoterapi, f.eks. Body’nEssence Re-Sourcing Therapy arbejder i.   Den indre person – værensniveauet  Krop & essens-integrerende psykoterapi kommunikerer med bevægelserne i en oprindelig værensdimension, der befinder sig i den menneskelige kerne under personlighedslaget. Denne dimension kaldes […]

EFTERUDDANNELSE I BODY & ESSENCE RESOURCING THERAPY

SUPERKORT BESKRIVELSE AF “BERT” 1.5-årig uddannelse i krop- og essensintegrerende procesarbejde for psykologer, psykoterapeuter o.a.   BERT er nærværs- og bevidsthedsbaseret psykoterapi, som søger ind bag personligheden for at genåbne vores essentielle potentiale.   Træningsforløbet giver dig såvel basale som avancerede kompetencer i at arbejde integrativt med krop og essens i psykoterapi. Uddannelsen forfiner dine […]